Jak przesłać próbkę do badania


Zestawy do przesyłania prób do badań.
W celu ułatwienia dostarczania Szanownym Klientom prób do badań opracowaliśmy specjalne zestawy, które są dostępne w naszej placówce po zamówieniu telefonicznym lub mailowym. Pobrany zgodnie z instrukcją materiał należy przesłać pocztą priorytetową na nasz adres.
Zestaw zawiera:
a) Specjalny sterylny pojemnik do przesyłania próbek kałomoczu
b) 5 wymazówek z podłożem transportowym do pobierania wymazów z kloaki, wola lub dróg oddechowych
c) 3 wymazówki bez podłoża do pobierania wymazów do badań wirusologicznych

Istnieje możliwość dobrania zestawu wg. indywidualnego zapotrzebowania klienta (więcej opakowań na kałomocz lub wymazówek). Przed podesłaniem próbki należy dokładnie wypełnić pismo przewodnie!
 
Pobieranie prób do badań.
1)Próbki kału do badania parazytologicznego i bakteriologicznego
Dzień przed pobraniem próbki pomieszczenie z ptakami wysprzątać. Pobrać próbki z różnych miejsc pomieszczenia (gołębnik, woliera, klatka). W przypadku stada dla uzyskania wiarygodnego wyniku próbka musi pochodzić od różnych ptaków i powinna być zbierana przez 3-5 kolejnych dni. Pojemnik napełnić max. do 1/3 objętości. Opisać zgodnie z pismem przewodnim i wysłać na nasz adres.
 
2) Próbki wymazów do badań bakteriologicznych, mikologicznych lub wirusologicznych
Należy pobrać wymaz (nie dotykając palcami wacika) z wola, kloaki lub nozdrzy, następnie umieścić w pojemniku transportowym (w zestawie) i wysłać jak najszybciej na nasz adres.
UWAGA!
Próby muszą być tak wysyłane, aby dotarły do nas na drugi dzień od pobrania (ważne dla uzyskania wiarygodnego wyniku). Dlatego należy je wysylać najpóźniej w środy, a w dzien wysylki proszę o powiqadomieniu nas o tym fakcie.
 
3) Próbki do badania w kierunku trichomonozy
Aby uzyskać wiarygodny wynik należy wysłać żywego gołębia. Wysyłanie samych wymazów do badania w kierunku trichomonozy ZAWSZE daje zafałszowane wyniki! Zbadanego gołębia odsyłamy do właściciela.
Poprzednia strona: Kiedy wykonywać badania 
Następna strona: Pisma przewodnie