Kiedy wykonywać badania kliknij


Kiedy wykonać badania u gołębi?
Stado zdrowe – badania kontrolne
Termin wykonania Rodzaj badania Uwagi
3 tyg. przed szczepieniem ptaków rozpłodowych

3 tyg. przed szczepieniem młódków
1. bad. parazytologiczne wymazów z wola i kałomoczu

2. bad. bakteriologiczne wymazów z wola i z kloaki, ewentualnie kałomoczu
Termin badania należy tak rozplanować, aby przed szczepieniem był czas na ewentualną 7-10 dniową kurację przeprowadzoną stosownie do uzyskanych wyników badań kontrolnych oraz kilka dni na regenerację organizmu po kuracji
2 tyg. przed lotami gołębi dorosłych

2 tyg. przed lotami młódków

1. bad. parazytologiczne wymazów z wola i kałomoczu

2. bad. bakteriologiczne wymazów z wola i z kloaki

3. bad. molekularne wymazów z kloaki i dróg oddechowych w kierunku zakażeń wirusowych i bakteryjnych powodujących patologie układu oddechowego

4. bad. biochemiczne krwi

Badanie biochemiczne krwi należy przeprowadzić w celu skontrolowania prawidłowego funkcjonowania najważniejszych narządów (wątroba, nerki) oraz oceny stanu mięśni.
Dalsze postępowanie zgodne z uzyskanymi wynikami badań.
po sezonie lotowym

po sezonie wystawowym

1. bad. parazytologiczne wymazów z wola i kałomoczu

2. bad. bakteriologiczne wymazów z wola i kloaki

3. bad. mikologiczne wymazów z wola i popłuczyn z worków powietrznych

4. bad. molekularne w kierunku infekcji układu oddechowego

W celu wykonania badania mikologicznego popłuczyn z worków powietrznych próbkę pobiera się w pełnej narkozie – konieczność wysłania gołębia do badania do naszej placówki.
Stado chore – stawianie trafnej diagnozy
Rodzaj objawów Badania Uwagi
Problemy z dolnymi drogami oddechowymi (charczenie)

1. bad. bakteriologiczne i mikologiczne wymazów z tchawicy oraz popłuczyn z worków powietrznych

2. wziernikowanie worków powietrznych

3. badanie w kierunku obecności PiHV, mykoplazm lub Cl. psittaci (ornitoza)

Wziernikowanie oraz pobieranie popłuczyn z worków powietrznych należy wykonać w pełnej narkozie – konieczność wysłania gołębia na badania do naszej placówki.
Brak kondycji

1. bad. parazytologiczne

2. bad. bakteriologiczne

3. bad. biochemiczne krwi

4. bad. w kierunku zak. wirusowych i ornitozy

Możliwość wysłania próbek do badań.
Przewlekłe problemy z przewodem pokarmowym

1. bad. parazytologiczne kałomoczu i wymazów z wola

2. bad. bakteriologiczne wymazów z wola i kloaki

3. bad. mikologiczne wymazów z kloaki lub świeżego kałomoczu

Możliwość wysłania próbek do badań.
Krzywica piskląt przy prawidłowym żywieniu 1. bad. biochemiczne krwi Ze względu na konieczność zachowania wysokiej jakości próbki konieczność podesłania ptaków na badania do naszej placówki.
Składanie przez samice jaj o słabych skorupach 1. bad. biochemiczne krwi